studio-otsamo

BANNERI-english

Rugpillow

Snow Pillow turquoise
35 cm x 60 cm

27C: Price 660€

27A: Sew kit 290€

Snow Pillow white
35 cm x 60 cm

28C: Price 660€

28A: Sew kit 290€

Order a rug

Write down Name and Kode
to order, f.ex. 1C


Next
 

Rugpillows

 

 


Studio Taina Otsamo |  Varjakankuja 9, 91980 Lumijoki, FINLAND |  +358 44 505 2258 | e-mail: info@studiotainaotsamo.net